Om oss

Vi er et lite og velfungerende team, med høy kompetanse og bred erfaring. Vårt felles mål er å ta vare på alle kvinnene som kommer inn døren på beste måte! Gynekologi er en viktig del av kvinnelivet og vi forsøker alltid å møte våre pasienter med et helhetlig perspektiv. Nå er vi 3 gynekologer, helsesekretær og sexologisk veileder tilknyttet klinikken. Vi følger godt med i fagutviklingen og har utmerket samarbeid med sykehusene. Askergynekologen er et naturlig sted å komme til for både unge og eldre som trenger vår ekspertise. Kvinner i alle aldre og situasjoner er velkomne hos oss!

Askergynekologen ligger sentralt i Asker på toppen av Trekanten. Det er 2 timer gratis parkering inne i parkeringshuset og kort gangavstand til tog og buss. Vi har moderne utstyr i hyggelige lokaler. Henvisning er ikke nødvendig.

Jeg etablerte Askergynekologen i 2005, så det er nå blitt mange år med privatpraksis i Asker! Det er hyggelig med damer som jeg etterhvert kjenner godt, og spennende når det kommer nye. Etter mange år som sykehuslege setter jeg spesielt pris på pasientkontakten og kontinuiteten jeg får her i praksis. Tidligere har jeg jobbet med gynekologi på Bærum sykehus, Ullevål sykehus og Radiumhospitalet så jeg har en bred og allsidig bakgrunn som kommer godt med. Jeg er født i 1957, har mann og 3 barn som jeg fikk i voksen alder. Fritiden går i stor grad med til familien, Lady, vår kjære lille Cocker Spaniel, friluftsliv og olivendyrking i italia!

Kristin Ramm

Gynekolog/daglig leder

Jeg har jobbet i mange år som gynekolog på sykehus, hvorav de siste årene som overlege på Kvinneklinikken på Rikshospitalet. Jeg har i et par år kombinert sykehusjobb med privat praksis på Askergynekologen. Nå er jeg bare her i Asker og setter stor pris på pasient-kontakten jeg får her. Jeg har 4 barn.

Vibeke Rognan

Gynekolog

Jeg har hovedsakelig jobbet på sykehus som spesialist i Fødselshjelp og kvinnesykdommer. Doktorgrad fra 1996. De siste 15 årene var jeg overlege ved Fødeseksjonen på Rikshospitalet, til jeg gikk av med pensjon sommeren 2016. Parallelt har jeg drevet praksis i gynekologi og ønsker å fortsette litt med det nå i Asker.

Bjørg Lorentzen

Gynekolog

Jeg styrer resepsjonen, er stemmen i telefonen og hjelper til med det meste! Jeg er utdannet hjelpepleier og har jobbet i mange år på Statens senter for epilepsi og tannlegekontor, før jeg begynte å jobbe med gynekologene.

Hilde Borgen

Legesekretær

Jeg ble utdannet ved Universitetet i Agder for 10 år siden og er godkjent spesialist i sexologisk rådgivning. Fra før av har jeg sykepleier-, helsesøster- og kognitiv terapi utdanning. Jeg jobber med både barn, ungdom og voksne i forhold til seksualitet og utfordringer. Mange opplever at det ikke er mange arenaer for å kunne snakke om seksualitet, så dette er en meningsfull jobb!

Anne Loe Kvalberg

Seksologisk rådgiver