fbpx

Gun Lisbeth Opheim

Jeg studerte medisin ved Universitetet i Bergen fra 1990 til 1996. Etter fullført turnustjeneste jobbet jeg ved kirurgisk avdeling ved sykehuset på Notodden og i Skien i til sammen 3 år, før jeg spesialiserte meg i Gynekologi og Obstetrikk ved Nordlandssykehuset Bodø og AHUS. Siden 2008 har jeg vært overlege ved Fostermedisinsk avdeling på Rikshospitalet, hvor vi følger opp fostre med forskjellige utfordringer. Dette kan dreie seg om ulike former for genetisk sykdom, hjertefeil eller kompliserte flerlingsvangerskap, for å nevne noe. Jeg er sertifisert fra Fetal Medicine Foundationi London for å utføre tidlig utvidet ultralyd hos gravide. Våren 2021 fullførte jeg en PhD innen fosterfysiologi med blodstrømsmålinger av fostre, hvor jeg bl.a. undersøkte hvordan de blir påvirket av mors kosthold og vekt. I det kommende året skal jeg være på Askergynekologen 50 % av tiden, og jeg gleder meg til å jobbe med varierte problemstillinger innen både fostermedisin, obstetrikk og gynekologi.

Askergynekologen er en av de aller første klinikkene her i landet som er godkjent fra Helsedirektoratet for å utføre NIPT test.

NIPT- test (Non Invasive Prenatal test):

Vi i Askergynekologen har nå fått godkjenning fra Helsedirektoratet til å tilby NIPT. NIPT er en forkortelse for Non Invasive Prenatal Test. Dette er en fosterdiagnostisk test der man ved å ta en vanlig blodprøve av mor kan undersøke om fosteret hun bærer har trisomi 13, 18 eller 21 (Down syndrom). Denne blodprøven kan du ta tidligst i svangerskapsuke 10+0.

NIPT brukes fordi det er en pålitelig test innen genetisk fosterdiagnostikk. Dersom du ønsker mer informasjon anbefaler vi deg å ta NIPT-skolen ved å logge deg inn på niptskolen.no (med bankID). Denne gir god informasjon om testen, og hva testen gir deg svar på.

Din NIPT prøve analyseres hos Life Genomics i Gøteborg, Sverige. Prøven analyseres med en rettet teknologi som ikke avdekker genetisk data på den gravide kvinne.

Tidlig ultralyd i svangerskapsuke 12-14:

Denne undersøkelsen innebærer en systematisk gjennomgang av fosterets anatomi, i tillegg til måling av nakkefold og fosterstørrelse.

NIPT kan tas alene (tidligst svangerskapsuke 10+0) eller i kombinasjon med en Tidlig ultralyd (svangerskapsuke 12 -14). Ved å kombinere de to fosterdiagnostiske undersøkelsene får man både en genetisk test for de tre vanligste genetiske tilstandene og en tidlig undersøkelse av fosterets anatomi.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon!